Uslovi kupovine definišu pravila kupovine na Biftek web shop-u, koja se tiču: osnovnih obeležja robe, podataka o prodavcu, ceni i uslovima isporuke, podataka o teritoriji isporuke, načinu plaćanja, načinu i rokovima isporuke i načinu vraćanja robe i sredstava, podataka o prelasku rizika, saobraznosti i odgovornosti za saobraznost, podataka o postupku reklamacije, uslovima, vremenskim rokovima i postupcima za ostvarivanje prava na odustajanje od ugovora, podataka o zaštiti podataka o ličnosti, zaštiti poverljivih podataka o transakciji, mirno rešavanje sporova i opšto uslove poslovanja.

Osnovno obeležje robe

Sva roba koja je dostupna potrošačima na Biftek web shop-u ima jasan, konkretan i nedvosmislen opis proizvoda, naznačen ispod fotografije proizvoda i sadrži podatke o vrsti artikla, jedinici mere, ceni po iskazanoj jedinici mere, kao i podatke sadržane na deklaraciji.

-Podaci o trgovcu – prodavcu

U konkretnom slučaju u ulozi prodavca/ponuđača se nalazi:

Industrija mesa Biftek

Đuke Dinića bb

18 000 Niš

PIB: 100687205

MB: 55417440

Šifra i opis delatnosti: 1011 Prerada i konzervisanje mesa.

Registracija i kupovina bez prethodne registracije

Korisnik usluga internet prodavnice (web shop-a) kompanije Biftek može biti punoletno fizičko ili pravno lice.

Da bi korisnik obavio kupovinu, nije neophodno prethodno izvršiti registraciju na web-sajtu internet prodavnice kompanije Biftek, već je dovoljno izabrati opciju "KUPI BEZ REGISTRACIJE" i uneti obavezne podatke u formi koja je za to predviđena i nalazi se na web-sajtu (to su polje označena zvezdicom). Ova forma će se automatski prikazati korisniku koji, nakon odabira željenih artikala, odabere opciju kupovine bez registracije. Popunjavanje obaveznih polja u definisanoj formi je neophodno da bi se izvršili procesi poručivanja i dostave. Podaci koji se zahtevaju od korisnika prilikom kupovine bez registracije zavisiće od toga kojoj od dve gore navedene kategorije korisnik pripada, pa se u zavisnosti od toga zahtevaju sledeći podaci:

Fizička lica (ime i prezime, telefon, imejl-adresa, adresa za dostavu (opcije: preuzimanje lično, dostaviti na određenu adresu), mesto, grad, poštanski broj, način plaćanja);
Pravna lica (naziv firme, PIB, matični broj, telefon, imejl-adresa, adresa za dostavu (opcije: preuzimanje lično, dostaviti na određenu adresu), mesto, grad, poštanski broj, način plaćanja).

Polje koje nije obavezno popuniti je polje NAPOMENA.

Registracija na web sajtu Biftek-a se vrši zarad prikupljanja podataka o korisnicima usluge online naručivanja, ubrzavanja naknadnih porudžbina, a time i prilagođavanja ponude.

Takođe, na web sajtu Biftek-a omogućena je registracija korisnika, bilo da je reč o fizičkim (obavezno punoletnim licima) ili pravnim licima.
Podaci koji se zahtevaju od korisnika prilikom registracije zavisiće od toga kojoj od dve gore navedene kategorije korisnik pripada, pa se u zavisnosti od toga zahtevaju sledeći podaci:

Fizička lica (ime i prezime, imejl-adresa, lozinka, telefon, adresa, mesto, grad);
Pravna lica (naziv firme, PIB, matični broj, imejl-adresa, lozinka, telefon, adresa mesto, grad).
Ukoliko dođe do bilo kakve promene podataka unetih prilikom registracije, potrebno je ažurirati korisnički nalog, kako se nadalje ne bi dešavale ikakve greške i propusti. Za tačnost unetih podataka odgovoran je korisnik usluga.

GDPR odrednica:

Registracijom na websajtu saglasni ste da Biftek prikuplja i obrađuje sledeće podatke (u daljem tekstu: „Obrada podataka”): Vaše lične podatke navedene u registracionoj formi i podatke o Vašim porudžbinama.

Pitanje upotrebe ličnih podataka bliže je definisano našim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, koji ste u obavezi da pročitate i sa odredbama istog se usaglasite prilikom procesa registracije.

Nakon popunjavanja obaveznih formi ili registracije naloga, može se završiti proces poručivanja željenih proizvoda.

Poručivanje

Proizvodi se poručuju elektronskim putem, na Biftek web shop-u. Poručivanje robe vrši se u nekoliko jednostavnih koraka:

1) Odabir željene kategorije proizvoda: Jela sa roštilja, sveže meso, prerađevine, DR GRILL, trgovačka roba. Unutar kategorije "Sveže meso" postoje podkategorije: sveže svinjsko meso, sveže juneće meso, sveže pileće meso, mlada mesa. Unutar kategorije "Prerađevine" nalaze se podkategorije: trajna roba, polutrajna roba, dimljena roba. Korisnih klikom bira kategoriju i podkategoriju koju želi.

2) Unutar određene kategorije proizvoda, vrši se odabir željene grupe artikala (podkategorije), zatim željenog artika i količine pojedinačnog artikla iz bilo koje grupe proizvoda:

Korisnik bira proizvode koji su izraženi u jedinicama mere: komad ili kilogram. Da bi se sprovela narudžbina na predviđen način, korisnik mora izabrati ponuđenu težinu artikala, kao i količinu artikala po toj težini, kao i to da li želi da pojedini artikli budu u komadu ili naseckani, tj. slajsovani.

3) Potvrđivanje izbora svih proizvoda klikom na dugme „Dodaj u korpu“, pri čemu se prethodno određuje željena količina, broj komada;

4) Klik na simbol korpe u kojoj je naznačen broj artikala koji se u njoj nalaze;

5) Klik na jednu od dve ponuđene opcije „Kupi bez registracije“ ili „Prijavi se“, u zavisnosti od ličnih preferencija korisnika;

6) Unos podataka ili registracija i biranje načina plaćanja. Trenutno je omogućeno isključivo plaćanje po uzeću – gotovinom ili platnim karticama brenda MasterCard, Visa, DinaCard.

7) Adresa dostavljena prilikom registracije biće automatski potvrđena kao adresa dostave;

8) Kontakt telefon dostavljen prilikom registracije biće automatski potvrđen kao kontakt telefon koji se poziva prilikom dostave.

Porudžbina će biti potvrđena od strane Biftek online prodavnice, uz napomenu da je porudžbina primljenja, nakon čega će korisnik biti obavešten i očekivanom vremenu isporuke poručenih artikala.

Isporuka se vrši radnim danima od 09-21h (od ponedeljka do petka), subotom od 09-20 h, a nedeljom od 09-15h.

Proizvodi će biti dostavljeni na bazi ovog principa, putem kontaktiranja telefonom od strane isporučioca radi najave preciznijeg vremenskog intervala za isporuku.

Uslovi isporuke

Za sve porudžbenice čija je vrednost do 2.000 dinara sa PDV-om, a odnose se na teritoriju grada Niša, dostava uključuje trošak od 350 dinara, koji ide na teret naručioca. Ukoliko je vrednost narudžbine preko 2.000 dinara sa PDV-om dostava na teritoriji grada Niša je besplatna. 
Isporuke van grada Niša se ne realizuju. 

Za sve narudžbine van grada Niša Biftek online shop nudi mogućnost poruči i pokupi. Naručilac može kreirati svoju porudžbenicu, ali ima obavezu preuzimanja iste u izabranom objektu maloprodaje Bifteka.

Teritorija isporuke

Isporuka pošiljki se vrši isključivo na teritoriji grada Niša. Pod pojmom teritorija Niša se podrazumeva centar grada Niša i krug od 10 km od centra.

Cene


Cene pojedinačnih artikala su iskazane na stranici Biftek web shop-a, pored svakog artikla u ponudi, i podložne su promenama, u skladu sa prodajnom politikom kompanije Biftek.

Mesna industrija Biftek maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na web sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne.

Cene svih proizvoda su izražene na sledeći način:

- cena pojedinačnog artikla sa PDV-om,

- ukupna cena svih odabranih artikala sa PDV-om.

Cene su iskazane u dinarskoj vrednosti.

Način plaćanja, način i rok isporuke i način vraćanja robe i sredstava

Roba može biti plaćena isključivo po uzeću – u gotovu ili platnom karticom na uređaju koji će obezbediti dostavljač/vozač iz Biftek-a na mestu isporuke, definisanom pri naručivanju na web shop-u.

Ako trgovac – prodavac (u konkretnom slučaju Biftek) ne isporuči robu u ugovorenom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim ako potrošač ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora.

Ako trgovac – prodavac ni u naknadnom roku ne isporuči robu, ugovor se raskida po samom zakonu.

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca u iznosu od 1.000,00 RSD u slučaju odustanka od ugovora budući da se zbog karakteristika robe, odnosno propisanog temperaturnog režima u toku skladištenja i prevoza robe, ne može vratiti poštom, već to mora učiniti trgovac – prodavac putem svoje distributivne mreže.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa Članom 30. stav 4. ili Članom 31. Stav 8. Zakona o zaštiti potrošača, dužan je da plati trgovcu – prodavcu iznos koji je srazmeran izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca – prodavca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu – prodavcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Posebne pogodnosti:

Prelazak rizika

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, snosi trgovac – prodavac.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi potrošač.

Ako je potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe iz razloga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik prelazi na trgovca – prodavca.

Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što potrošač ili treće lice koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik prelazi na potrošača istekom roka za isporuku.

Saobraznost i odgovornost za saobraznost

Trgovac – prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu – prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora.

Trgovac – prodavac je odgovoran za nesaobraznost isporučene robe u slučajevima propisanim Članom 51. Zakona o zaštiti potrošača.

Postupak reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu – prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz Člana 52 i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmenim putem, neposredno po preuzimanju robe, ili pisanim putem na adresu trgovca – prodavca – Bifek, Ace Stojanovića 2, 18000 Niš, sa napomenom „Reklamacija/webshop" ili elektronskim putem, slanjem elektronske pošte na adresu: shop@biftek-im.rs.

Potrošač može da izjavi reklamaciju i posredstvom telefona: 060/20-22-047.

Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Trgovac – prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac – prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca – prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Trgovac – prodavac i potrošač mogu saglasno da donesu odluku, predlog i rok za rešavanje reklamaciji u kom slučaju je trgovac – prodavac dužan da se istog drži.

Ukoliko trgovac – prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti.

Produženje roka za rešavanje reklamacije se može odrediti samo jednom.

Trgovac – prodavac odgovara za saobraznost robe, a potrošač ima pravo na zahtev za otklanjanje nesaobraznosti shodno odredbama Člana 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac – prodavac neće prihvatiti reklamacije na kvalitet proizvoda za koje se utvrdi da su posledica nepoštovanja od stane potrošača propisanog temperaturnog režima čuvanja na deklaraciji proizvoda.

Prilikom prijema proizvoda potrošač je dužan da bez odlaganja proveri da li je količina proizvoda u skladu sa poručenom količinom i ukoliko utvrdi odstupanja odmah izjavi prigovor predstavniku trgovca – prodavca. Naknadne reklamacije se neće uzimati u obzir.

Uslovi, vremenski rok i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana kao i od ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija odnosno mesta sedišta trgovca – prodavca, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova propisanih odredbom Člana 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu – prodavcu u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu – prodavcu.

Ako trgovac – prodavac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Zaštita podataka o ličnosti

Svi podaci o ličnosti potrebni za realizaciju ugovora na daljinu zaključenog preko Biftek web shop-a će se obrađivati shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svaki potrošač – fizičko lice – korisnik – je dužan da pre naručivanja i kupovine robe da posebnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti za potrebu realizacije ugovora na daljinu.

Eksterne usluge

Usluge koje kupcu pruža Biftek internet prodavnica ne uključuju troškove koje potrošač snosi korišćenjem računarske opreme i druge elektronske uređaje i usluge za pristup našim stranicama. Biftek nije odgovoran za troškove telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom poručivanja ili pregleda web stranice.

Napominjemo da Biftek ne garantuje za poslovne odnose koje kupac ima sa trećom stranom i ne može se smatrati odgovornim i preuzeti odgovornost za direktne ili indirektne štete koje kupac može pretrpeti korišćenjem usluga mrežnih stranica, portala (servera), programskih paketa (softvera) i Interneta.

Dostupnost Biftek internet prodavnice

Mesna industrija Biftek nastoji da kupcu da najbolju moguću ponudu usluga, ali ne može garantovati da će usluge na web sajtu biftek-im.rs odgovarati njegovim potrebama.

Industrija mesa Biftek, takođe, ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo kupca da je prijavi našem timu, slanjem mejla na imejl-adresu shop@biftek-im.rs kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup na internet stranici Biftek online prodavnice ponekad može biti onemogućen zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje nastojimo da otklonimo u najkraćem roku.

Komunikacija s korisnicima


Broj telefona (fiksni/mobilni) ili e-mail adresa kupca koju navede prilikom registracije mogu biti upotrebljeni u svrhe potvrđivanja narudžbenice, kao i termina preuzimanja naručene robe.
Industrija mesa Biftek zadržava pravo da sve svoje registrovane korisnike, koji su prilikom registracije dali saglasnost, povremeno putem mejla ili slanjem sms-a, obavesti o novim uslugama ili artiklima koje nudi pod posebnim i drugačijim uslovima od uobičajenih. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate mejlove sa našeg web sajta.

Potrošače koji odluče da se odjave od newsletter-a, to mogu učiniti tako što će poslati mejl na adresu shop@biftek-im.rs.
Sva pitanja, sugestije ili nejasnoće kupac nam može uputiti na imejl-adresu: shop@biftek-im.rs
Na sva pitanja kupcima će biti odgovoreno brzo i profesionalno.

Mirno rešavanje sporova

Trgovac – prodavac će dostavljati kupljenu robu preko sopstvene distributivne mreže. Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca.

Ukoliko potrošač smatra da je neko njegovo pravo povređeno može da se obrati kompaniji Biftek i da omogući rok od 7 radnih dana za odgovor.

Potrošač može da predmetni zahtev prosledi pismenim putem neposredno na adresu trgovca – prodavca – Biftek Industrija mesa, Ace Stojanovića 2, 18 000 Niš, sa napomenom „Zaštita prava" ili elektronskim putem, slanjem elektronske pošte na imejl-adresu: shop@biftek-im.rs. Potrošač može predmetni zahtev uputiti i posredstvom broja telefona: 060/20-22-047.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Pravno obaveštenje

Vaš pristup podacima i informacijama na ovom web sajtu i njihovo korišćenje povlači za sobom da u potpunosti prihvatate sledeće uslove:

Osim ako kontekst ne zahteva drugačije, svako pozivanje na „Društvo“ u ovom pravnom obaveštenju odnosi se na Biftek Industriju mesa, sa registrovanim sedištem na adresi Ace Stojanovića 2, 18 000 Niš.

Prava intelektualne svojine

Korišćenje materijala na ovom veb-sajtu

Sadržaj ovog web sajta zaštićen je po važećim propisima koji regulišu oblast autorskih prava, žigova, odnosno druga prava intelektualne svojine. Nijedno od ovih prava ne prenosi se na korisnika web sajta. Ovaj web sajt možete koristiti da biste uživali pogodnosti u lične, nekomercijalne svrhe. Nije dopušteno bilo kakvo korišćenje, kao što je, bez ograničavanja samo na to, menjanje i dopunjavanje, kopiranje, dupliranje ili širenje bez dobijanja prethodne pismene saglasnosti od Društva. Takođe bi trebalo da pročitate i postupate u skladu sa sličnim odredbama koje su u vezi s pravom intelektualne svojine na veb-sajtovima trećih strana kojima možete pristupiti preko ovog sajta.

Poruke korisnika

Društvo se zahvaljuje na Vašim komentarima i sugestijama koje se odnose na naš web sajta i proizvode. Međutim, Vi ovim uzimate na znanje i priznajete, ukoliko nam pošaljete kreativne predloge, ideje, napomene, crteže, koncepte, pronalaske i/ili druge informacije (zajednički: „Informacije“), da će se te Informacije smatrati svojinom i da će ostati svojina Društva. Uopšte uzev, svaka informacija, osim podataka o ličnosti koji su određeni u Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti, a koje ste poslali posredstvom web sajta ili preneli Društvu preko Interneta, smatraće se i sa njima će se postupati kao sa informacijama koje nisu poverljive prirode. Ukoliko se na određenim web stranicama dopusti dostavljanje informacija koje će Društvo smatrati poverljivim, ta činjenica će biti jasno definisana na tim stranicama. Bez ograničenja u pogledu prethodnog, time što ste nam dostavili takve informacije, Vi prihvatate da prenosite na nas i mi ćemo isključivo posedovati sva do sada poznata prava ili prava koja nastanu ubuduće, kada je reč o tim informacijama, bilo koje prirode, širom sveta, i imaćemo pravo na neograničeno korišćenje tih informacija u bilo koje svrhe, komercijalne ili druge svrhe, bez ikakave naknade licu koje je dostavilo predmetne informacije.

Kao korisnik web sajta, Vi odgovarate za sopstvena saopštenja, kao i za posledice njihovog dostavljanja. Dakle, nemojte činiti nijednu od sledećih stvari: da nam dostavljate materijal na kome postoje autorska dela, osim ukoliko ste vlasnik autorskog prava ili imate dozvolu vlasnika autorskog prava da nam isti dostavite; da nam šaljete materijal kojim se otkrivaju poslovne tajne, osim ako niste njihov vlasnik ili imate dozvolu vlasnika; da nam šaljete materijal kojim se povređuju bilo koja prava intelektualne svojine drugih lica, ili prava na privatnost ili publicitet drugih lica; da nam šaljete materijal s opscenim sadržajem, klevetnički, preteći materijal, materijal u svrhu zlostavljanja i zloupotrebe, izazivanja ili podstrekivanja mržnje ili osećaja stida drugog korisnika ili svakog drugog lica ili subjekta; da šaljete seksualno implicitan sadržaj; da šaljete reklame ili poruke sa poslovnim zahtevima; da šaljete pisma sa porukama u lancu ili piradimalnim shemama ili da se lažno predstavljate kao neko drugo lice.

Korišćenje logotipa koji se mogu preuzeti na ovom web sajtu, kao i drugog materijala koji se može preuzeti u odeljku ovog veb-sajta (zajedno: „Informacije koje se mogu preuzeti“)

Informacije koje se mogu preuzeti na ovom web sajtu obezbeđuju se za medije pri ilustrovanju referenci za Društvo ili neko od povezanih pravnih lica. Društvo Vam daje pravo na preuzimanje, reprodukovanje i/ili objavljivanje informacija koje se mogu preuzeti isključivo u deskriptivne, fer svrhe. Ništa što je ovde navedeno neće se tumačiti kao davanje licence ili bilo kakve vrste saglasnosti za korišćenje logotipa kao žigova, ili u svrhe povezane sa robnom markom, a svako takvo korišćenje će se smatrati povredom prava na žig i biće procesuirano na način predviđen zakonom.

 

Ograničenje odgovornosti


Vi ste saglasni da ćete pristupiti ovom web sajtu i isti koristiti na sopstveni rizik. Informacije koje se obezbeđuju na ovom web sajtu ne smeju i ne mogu se koristiti u savetodavne svrhe bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja davanje saveta u pogledu investicija, poreskih i pravnih pitanja.

Društvo ulaže razumne napore da obezbedi tačne informacije na ovom web sajtu i može menjati i dopunjavati ove informacije s vremena na vreme bez prethodnog obaveštavanja. Međutim, Društvo, menadžment i zaposleni Društva, kao i treće strane navedene na ovom sajtu, ne zastupaju na bilo koji način niti garantuju, bilo izričito ili posredno, za besprekorno ili bezopasno funkcionisanje ovog web sajta bez bilo kakvih virusa, i/ili za tačnost, osnovanost, pravovremenost ili kompletnost sadržaja ovog web sajta, i izričito odbacuju bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja nastane na osnovu korišćenja ovog web sajta ili u vezi sa istim.

Preko ovog sajta možete pristupiti sajtovima trećih strana.

Društvo, menadžment i zaposleni Društva ne zastupaju na bilo koji način niti garantuju za sadržaj web sajtova trećih lica ili usklađenost takvih web sajtova trećih lica sa važećim zakonima i pravima trećih lica, i izričito odbacuju bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja nastane na osnovu korišćenja web sajtova trećih lica.

 

Važeči zakoni i nadležnost


Svi sporovi koji nastanu na osnovu ili u vezi sa korišćenjem ovog web sajta, ili prihvatanjem, tumačenjem ili uzimanjem u obzir pravnog obaveštenja, isključivo će se rešavati pred nadležnim sudom u Nišu, uz primenu prava Republike Srbije.

Biftek Industrija mesa Niš © 2021. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.